Dane firmy

Adres firmy
ul. Nowy Kisielin - Nowa 9
66-002 Zielona Góra
Siedziba firmy
ul. Nowy Kisielin - Nowa 9
66-002 Zielona Góra
NIP 929-13-53-356
BDO 000031285
REGON 970569861
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
VIII Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000541722
Kapitał zakładowy: 2 000 000 zł wpłacony w całości

Nasze konto bankowe:
78 1240 6292 1111 0010 7173 4735 (Pekao S.A)

Inspektor Ochrony Danych
Arkadiusz Swatek, e-mail: iod@eobuwie.com.pl